Aeon Takamatsu SC

Address

1F
1-1
Kozai Honmachi
Takamatsu City


Phone Number

0081 3-6910-1307

Opening Times

Welcome to Aeon Takamatsu SC